Follow by Email

10.5.07

It's so call "doi chaang"


ถึงวันนี้ชื่อดอยช้างสำหรับผู้สนใจกาแฟคงคุ้นหูมากขึ้น หลายคนรู้จักในฐานะแหล่งปลูกกาแฟที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของไทย กาแฟที่ได้มีรสชาติหอมอร่อยล้ำเลิศเป็นเอกลักษณ์ เข้าขั้นกาแฟชั้นพิเศษที่ยากจะหาได้จากแหล่งปลูกโดยทั่วไป แต่ถ้าถามว่าชื่อดอยช้างมีที่มาอย่างไร หรือบนดอยจะเต็มไปด้วยช้าง หากอันที่จริงนั้นเดี๋ยวนี้มีแต่ต้นกาแฟ หาช้างไม่เจอสักเชือก ที่เรียกดอยช้างอาจเป็นเพราะสันเหลี่ยมเขาที่มองจากบางมุมขึ้นไป ละม้ายคล้ายช้างอย่างนั้นเอง

No comments: